Reklama

2023 m.

Laikraštis leidžiamas

ANTRADIENIAIS (12 psl., spalvoti 1, 6, 7, 12 psl.),
KETVIRTADIENIAIS (12 psl., spalvoti 1, 6, 7, 12 psl.)
ŠEŠTADIENIAIS (16 psl., spalvoti 1, 8, 9, 16 psl.).


Elektroninio pašto adresas, kuriuo siųsti reklamos maketus: info@siaure.lt
Internetinės svetainės adresas www.siaure.lt

Skelbimai

Skelbimai 3,00 Eur (su PVM) (antrad., ketvirtad.) (neįrėminti)
iki 10 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,20 Eur
Skelbimai 3,50 Eur (su PVM) (šeštad.) (neįrėminti)
iki 10 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,30 Eur

Skelbimas prioritetinėje pozicijoje (pirmi trys skelbimai) papildomai 2,00 Eur (su PVM) antrad., ketvirtad., šeštad.

Reklamos kainos

Reklama (1 kv. cm) 1 psl. – 0,70 Eur + PVM (antrad., ketvirtad.)
Reklama (1 kv. cm) 1 psl. – 1,00 Eur + PVM (šeštad.)
Reklama (maketai) (1 kv. cm tekstiniuose ir reklaminiuose psl.) – 0,50 Eur + PVM (antrad., ketvirtad.)
Reklama (maketai) (1 kv. cm tekstiniuose ir reklaminiuose psl.) – 0,70 Eur + PVM (šeštad.)


Tekstinė reklama (straipsniai) (1 kv. cm) – 0,50 Eur + PVM


Politinė reklama (1 kv. cm) – 1,00 Eur + PVM

Užuojautos, nekrologai

Užuojautos7,00 Eur (su PVM) (ne daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės)
Užuojautos12,00 Eur (su PVM) (daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės, kolektyvinės)


Nekrologas50,00 Eur (su PVM)
Informacija dėl laidotuvių7,00 Eur (su PVM)

Sveikinimai, padėkos

Padėkos 10,00 Eur (su PVM; iki 20 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,20 Eur )


Sveikinimai – 10,00 Eur (su PVM; iki 6 eilučių eilėraštis, papildoma eilutė 1 Eur, antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai – 15,00 Eur (su PVM; iki 6 eilučių eilėraštis, papildoma eilutė 1 Eur, šeštad.)


Sveikinimai 1 psl.0,70 Eur + PVM už 1 kv.cm (antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai 1 psl.1,00 Eur + PVM už 1 kv.cm (šeštad.)

Sveikinimai 2-3 psl.0,50 Eur + PVM už 1 kv.cm (antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai 2-3 psl.0,70 Eur + PVM už 1 kv.cm (šeštad.)

Laikraščio formatai

Formatai:
• Visas psl. plotis 26,5 cm; aukštis 35,8 cm
• Visas psl. plotas 948,7 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotas 1-ame psl. 250 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotis 1-ame psl. 21,1 cm
• Maksimaliai galimas reklamos aukštis 1-ame psl. 27,8 cm


Kolonėlių skaičius psl.: 5.
• Plotis per vieną kolonėlę: 4,9 cm
• Plotis per dvi kolonėles: 10,3 cm
• Plotis per tris kolonėles: 15,7 cm
• Plotis per keturias kolonėles: 21,1 cm
• Plotis per penkias kolonėles: 26,5 cm


Techniniai reikalavimai maketui (jpg, tif,pdf)
• Reklamą užsakyti prieš 2 paras
• Reklamos maketą atsiųsti prieš 2 paras, skelbimus – prieš 2 paras iki laikraščio pasirodymo.

Reklama internete

Skelbimas, kuris spausdinamas laikraštyje „Šiaurės rytai“, už papildomus – 3,00 Eur (su PVM) gali būti patalpintas dviems savaitėms internetiniame tinklapyje www.siaure.lt.

Straipsnis internetiniame tinklapyje 45,00 Eur + PVM

Reklaminių banerių dydžiai internetinėje svetainėje derinami individualiai pagal užsakovo poreikį.

KITI


Mini pristatymas
„Šiaurės rytai“ – didžiausias Biržų rajono laikraštis
Tiražas 4350 egz.
80 proc. tiražo tenka prenumeratai, 20 proc. – prekybai ir reklamai

2024 m.

Laikraštis leidžiamas

ANTRADIENIAIS (16 psl., spalvoti 1, 8, 9, 16 psl.).
PENKTADIENIAIS (16 psl., spalvoti 1, 8, 9, 16 psl.).


Elektroninio pašto adresas, kuriuo siųsti reklamos maketus: info@siaure.lt
Internetinės svetainės adresas www.siaure.lt

Skelbimai

Skelbimai 3,50 Eur (su PVM) (antr., penkt.) (neįrėminti)
iki 10 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,30 Eur

Skelbimas prioritetinėje pozicijoje (pirmi trys skelbimai) papildomai 2,00 Eur (su PVM) (antr., penkt.)

Reklamos kainos

Reklama (1 kv. cm) 1 psl. – 1,00 Eur + PVM (antrad., penkt.)
Reklama (maketai) (1 kv. cm tekstiniuose ir reklaminiuose psl.) – 0,70 Eur + PVM (antrad., penkt.)


Tekstinė reklama (užsakomieji straipsniai) (1 kv. cm) – 0,50 Eur + PVM


Politinė reklama (1 kv. cm) – 1,00 Eur + PVM

Užuojautos, nekrologai

Užuojautos7,00 Eur (su PVM) (ne daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės)
Užuojautos12,00 Eur (su PVM) (daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės, kolektyvinės)


Nekrologas – 30,00 Eur (su PVM), kai užsakovas fizinis asmuo
Nekrologas – 50,00 Eur (su PVM) kai užsakovas juridinis asmuo (įmonės, įstaigos, organizacijos)


Informacija dėl laidotuvių – 15,00 Eur (su PVM)
Informacija dėl laidotuvių su foto 25 Eur (su PVM)

Sveikinimai, padėkos

Padėkos – 12,00 Eur (su PVM; iki 20 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,20 Eur) (antr., penkt.)


Sveikinimai 1 psl. – 1,00 Eur + PVM / 1 kv. cm (antr., penkt.)
Sveikinimai 2-3 psl. – 0,70 Eur + PVM / 1 kv. cm (antr., penkt.)


Sveikinimai – 15,00 Eur (su PVM; iki 6 eilučių eilėraštis, papildoma eilutė 1 Eur (antr., penkt.)

Laikraščio formatai

Formatai:
• Visas psl. plotis 26,5 cm; aukštis 35,8 cm
• Visas psl. plotas 948,7 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotas 1-ame psl. 250 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotis 1-ame psl. 21,1 cm
• Maksimaliai galimas reklamos aukštis 1-ame psl. 27,8 cm


Kolonėlių skaičius psl.: 5.
• Plotis per vieną kolonėlę: 4,9 cm
• Plotis per dvi kolonėles: 10,3 cm
• Plotis per tris kolonėles: 15,7 cm
• Plotis per keturias kolonėles: 21,1 cm
• Plotis per penkias kolonėles: 26,5 cm


Techniniai reikalavimai maketui (jpg, tif, pdf)
• Reklamą užsakyti prieš 2 paras
• Reklamos maketą atsiųsti prieš 2 paras, skelbimus – prieš 2 paras iki laikraščio pasirodymo.

Reklama internete

Skelbimas, kuris spausdinamas laikraštyje „Šiaurės rytai“, už papildomus – 3,00 Eur (su PVM) gali būti patalpintas dviems savaitėms internetiniame tinklapyje www.siaure.lt.


Reklaminis skydelis (baneris) www.siaure.lt dešinėje pusėje (345px iki 300 px) – 35,00 Eur + PVM (1 mėnesiui)
Reklaminis skydelis (baneris) www.siaure.lt dešinėje pusėje (345px iki 400 px) – 45,00 Eur + PVM (1 mėnesiui)

Reklaminių banerių dydžiai internetinėje svetainėje gali būti derinami individualiai pagal užsakovo poreikį.


Straipsnis internetiniame tinklapyje 50,00 Eur + PVM iki 2 nuorodų (papildoma nuoroda 15 Eur + PVM)

KITI


Mini pristatymas
„Šiaurės rytai“ – Biržų rajono laikraštis
Tiražas ~3700 egz.
80 proc. tiražo tenka prenumeratai, 20 proc. – prekybai ir reklamai