Reklama

Laikraštis leidžiamas

ANTRADIENIAIS (12 psl., spalvoti 1, 6, 7, 12 psl.),
KETVIRTADIENIAIS (12 psl., spalvoti 1, 6, 7, 12 psl.)
ŠEŠTADIENIAIS (16 psl., spalvoti 1, 8, 9, 16 psl.).


Elektroninio pašto adresas, kuriuo siųsti reklamos maketus: info@siaure.lt
Internetinės svetainės adresas www.siaure.lt

Skelbimai

Skelbimai 3,00 Eur (su PVM) (antrad., ketvirtad.) (neįrėminti)
iki 10 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,20 Eur
Skelbimai 3,50 Eur (su PVM) (šeštad.) (neįrėminti)
iki 10 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,30 Eur

Skelbimas prioritetinėje pozicijoje (pirmi trys skelbimai) papildomai 2,00 Eur (su PVM) antrad., ketvirtad., šeštad.

Reklamos kainos

Reklama (1 kv. cm) 1 psl. – 0,70 Eur + PVM (antrad., ketvirtad.)
Reklama (1 kv. cm) 1 psl. – 1,00 Eur + PVM (šeštad.)
Reklama (maketai) (1 kv. cm tekstiniuose ir reklaminiuose psl.) – 0,50 Eur + PVM (antrad., ketvirtad.)
Reklama (maketai) (1 kv. cm tekstiniuose ir reklaminiuose psl.) – 0,70 Eur + PVM (šeštad.)


Tekstinė reklama (straipsniai) (1 kv. cm) – 0,50 Eur + PVM


Politinė reklama (1 kv. cm) – 1,00 Eur + PVM

Užuojautos, nekrologai

Užuojautos7,00 Eur (su PVM) (ne daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės)
Užuojautos12,00 Eur (su PVM) (daugiau kaip 2 užjaučiančiųjų pavardės, kolektyvinės)


Nekrologas50,00 Eur (su PVM)
Informacija dėl laidotuvių7,00 Eur (su PVM)

Sveikinimai, padėkos

Padėkos 10,00 Eur (su PVM; iki 20 žodžių, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,20 Eur )


Sveikinimai 10,00 Eur (su PVM; iki 50 kv.cm dydžio, antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai 15,00 Eur (su PVM; iki 50 kv.cm dydžio, šeštad.)


Sveikinimai 1 psl.0,70 Eur + PVM už 1 kv.cm (antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai 1 psl.1,00 Eur + PVM už 1 kv.cm (šeštad.)

Sveikinimai 2-3 psl.0,50 Eur + PVM už 1 kv.cm (antrad., ketvirtad.)
Sveikinimai 2-3 psl.0,70 Eur + PVM už 1 kv.cm (šeštad.)

Laikraščio formatai

Formatai:
• Visas psl. plotis 26,5 cm; aukštis 35,8 cm
• Visas psl. plotas 948,7 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotas 1-ame psl. 250 cm2
• Maksimaliai galimas reklamos plotis 1-ame psl. 21,1 cm
• Maksimaliai galimas reklamos aukštis 1-ame psl. 27,8 cm


Kolonėlių skaičius psl.: 5.
• Plotis per vieną kolonėlę: 4,9 cm
• Plotis per dvi kolonėles: 10,3 cm
• Plotis per tris kolonėles: 15,7 cm
• Plotis per keturias kolonėles: 21,1 cm
• Plotis per penkias kolonėles: 26,5 cm


Techniniai reikalavimai maketui (jpg, tif,pdf)
• Reklamą užsakyti prieš 2 paras
• Reklamos maketą atsiųsti prieš 2 paras, skelbimus – prieš 2 paras iki laikraščio pasirodymo.

Reklama internete

Skelbimas, kuris spausdinamas laikraštyje „Šiaurės rytai“, už papildomus – 3,00 Eur (su PVM) gali būti patalpintas dviems savaitėms internetiniame tinklapyje www.siaure.lt.

Straipsnis internetiniame tinklapyje 45,00 Eur + PVM

Reklaminių banerių dydžiai internetinėje svetainėje derinami individualiai pagal užsakovo poreikį.

KITI

Skrajučių platinimas 1 vnt. – 0,05 Eur + PVM (0,06 Eur su PVM) (iki 3000 vnt.)

Agentūrinės nuolaidos netaikomos.


Mini pristatymas
„Šiaurės rytai“ – didžiausias Biržų rajono laikraštis
Tiražas 4350 egz.
80 proc. tiražo tenka prenumeratai, 20 proc. – prekybai ir reklamai