Taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.siaure.lt, (toliau vadinama siaure.lt) nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaurės Rytai“, Juridinių asmenų registro kodas: 155287878
1.2. Siaure.lt turinys (bet kokia Siaure.lt viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam vartotojo (skaitytojo) naudojimui. Siaure.lt turinys gali būti naudojamas be išankstinio UAB „Šiaurės Rytai“ sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių ar politinių tikslų.
1.3. Bet kokia Siaure.lt pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.
1.4. UAB „Šiaurės rytai“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.
1.5. UAB „Šiaurės rytai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti Siaure.lt esančią informaciją.

2. AUTORIŲ TEISĖS

2.1. Siaure.lt turinį sudaro autorių teisių turinys, įskaitant , bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, apžvalgos, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). UAB „Šiaurės rytai“ turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.
2.2 Be UAB „Šiaurės rytai“ sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios Siaure.lt esančios medžiagos:
a)atgaminti bet kokia forma ar būdu,
b) išleisti, versti,
c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti,
d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti;
e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis;
f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
2.3 Bet koks ir bet kokios Siaure.lt esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio UAB „Šiaurės rytai“ leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus nustatytus atvejus:
a) Jeigu UAB „Šiaurės rytai“ suteikia teisę viešai skelbti medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.
b) Jeigu UAB „Šiaurės rytai“ suteikia teisę viešai skelbti medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorių turtinių teisių turėtojas yra UAB „Šiaurės rytai“ ir kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra Siaure.lt.
c) Be išankstinio rašytinio UAB „Šiaurės rytai“ sutikimo draudžiama atgaminti visą interneto svetainę www.siaure.lt ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti.

3. PRIVATUMO NUOSTATOS

3.1. UAB „Šiaurės rytai“ nerenka ir nesaugo Siaure.lt vartotojų asmens duomenų. Naršyklių ir programinės įrangos naudojami slapukai mums nesuteikia jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos. Sutikus leisti naudoti slapukus, bet vėliau persigalvojus, juos galite ištrinti pakeisdami naršyklės nustatymus.
3.2. Siaure.lt slapukai (angl. cookies), vartotojams sutikus, naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą bei atliekant statistinius tyrimus. Taip pat slapukai naudojami reklamai trečiųjų šalių tinklalapiuose rodyti.

Svetainėje naudojami slapukai ir informacija apie juos: Privatumo politika 

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Siaure.lt yra pateiktų nuorodų bei reklamų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. UAB „Šiaurės rytai“ nėra atsakinga už kitų svetainių turinį.
4.2. UAB „Šiaurės rytai“ draudžia talpinti ar dalintis Siaure.lt nuorodomis į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.
4.3. UAB „Šiaurės rytai“ neatsako už Siaure.lt nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą ir pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti svetainės ar tam tikros jos dalies veikimą.