Trumpos naujienos

KAINAS PRIVALOMA SKELBTI 2 VALIUTOMIS. Nuo rugpjūčio 22 d. prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalo skelbti kainas dviem valiutomis. Tas pats galioja rinkliavoms, mokesčiams ir pan. Kainos dviem valiutomis turės būti nurodomos visose prekių paslaugų įsigijimo ir reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklalapiuose.
Prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus interneto parduotuves), elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų 2 valiutomis, jos gali būti rodomos viena valiuta: iki euro įvedimo dienos – litais, po – eurais. Smulkieji turgaus prekeiviai, jei nereikalaujama kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito į eurą perskaičiavimo kursą.
Oficialus euro ir lito perskaičiavimo kursas – 3,45280 lito už 1 eurą.
Lietuvos bankas litus į eurus neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos keis nuo sausio 1 d.; bankai ir užsienio bankų filialai – nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.; „Lietuvos paštas“ ir kredito unijos (neatlygintinai, sumą galės riboti) – nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.
Konsultacijos gyventojams ir verslininkams euro įvedimo klausimais teikiamos nemokamu telefonu 8 800 34528.


VĖL TVARKYS SENĄSIAS ŽYDŲ KAPINES. Biržų rajono savivaldybė ir Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla 2010−2014 metais vykdo projektą „Senųjų Biržų žydų ir karaimų kapinių tvarkymas ir tolerancijos ugdymas“. 2014 metais projektinę veiklą tęsti ir bendradarbiauti vėl sutiko mokslininkų bendruomenę vienijantis žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centras „Sefer“.
2014 m. rugpjūčio 12–22 dienomis 17 žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centro „Sefer“ ekspedicijos darbuotojų ketina pratęsti projektinę veiklą senosiose Biržų žydų ir karaimų kapinėse. Kartu su Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centru bus toliau tvarkomos senosios Biržų žydų ir karaimų kapinės, inventorizuojami, kartografuojami ir valomi antkapiai. „Sefer“ epigrafikai šifruos ant jų esančius užašus senąja hebrajų kalba.
Praėjusių metų. rugpjūčio 5−12 dienomis 29 centro „Sefer“studentai ir dėstytojai kartu su Vokietijos Lipės žemės evangelikų reformatų bendruomenės nariais ir Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos moksleiviais jau atliko Biržų žydų ir karaimų kapinių kartografiją, fiksavo ir šifravo jose esančių senųjų antkapių užrašus, vykdė Biržų žydų istorijos tyrimą, rinko atsiminimus, prisidėjo prie mokslinės monografijos apie Biržų žydų istoriją rašymo.

Parengė Rasa Penelienė
2014-08-14

INFORMUOS APIE BIRŽŲ KRAŠTO OBJEKTUS. Biržų rajono vadovai, specialistai tarėsi, kaip labiau informuoti apie Biržų žymias vietas.
Pasitarimo metu pranešta, kad netrukus informacija apie senąsias žydų kapines bus paskelbta 4 kalbomis informaciniuose terminaluose, kurie bus įrengti patogiose ir lengvai prieinamose vietose ant Biržų TIC pastato sienos ir Pabiržėje ant seniūnijos pastato sienos.
Įgyvendinamas projektas, kurio metu aplink Širvėnos ežerą ir Biržų miesto teritorijoje atsiras daugiau kaip 30 informacinių stendų. Juose bus informacija apie išskirtinius Biržų krašto objektus, o šalia informacijos – senos nuotraukos, kaip jie atrodė praeityje.
Taip pat svarstyta galimybė miesto centre bei prie įvažiavimo į Biržų miestą ir rajoną ribų pastatyti keletą naujų informacinių stendų su visa informacija turistams ir miesto svečiams.
Svarstoma galimybė pastatyti naują žymenį, informuojantį apie senąsias Biržų žydų kapines. Taip pat kalbėta apie rodyklių, kuriose ant vieno stovo būtų pritvirtintos lentelės su nurodytomis kryptimis į lankomiausius objektus, pastatymą Biržų mieste.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-26

BIRŽIETIS DIRBS PREZIDENTŪROJE. Šeštadienį priesaiką duosianti prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbs ir savo patarėjų komandą.
Manoma, prezidentės atstovu spaudai taps žurnalistas, prodiuseris Modestas Naudžius.
43-ejų M. Naudžius Lietuvos edukologijos universitete yra baigęs lietuvių kalbą. Jis 11 metų dirbo LRT: vedė, o pastaraisiais metais prodiusavo rytinę laidą „Labas rytas“. M. Naudžius yra kilęs iš Biržų.
Prezidentūra yra pranešusi, kad, kol vyks teismo procesas, vyriausioji patarėja Daiva Ulbinaitė nusprendė nedirbti naujai formuojamoje prezidentės komandoje. Ji šiuo metu eina prezidentės atstovės spaudai pareigas.


KARIŲ PRATYBOS. Liepos 19 ir 20 dienomis Biržų rajono savivaldybės Pačeriaukštės seniūnijos Jackonių ir Pačeriaukštės kaimų teritorijose, apleistoje fermoje, planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503-iosios pėstininkų kuopos karių pratybos, kuriose bus naudojami automatiniai ginklai ir imitaciniai šaudmenys bei pirotechnikos priemonės.


VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS INFORMACIJA. Biržų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2014 m. liepos 1 d. yra 162 šeimos, kuriose auga 356 vaikai.
Per šešis šių metų mėnesius įrašyta 12 naujų šeimų. Priežastys: dėl girtavimo 6, dėl socialinių įgūdžių stokos 5, vaikui nustatyta globa – 1.
10 šeimų išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos: 4 išnyko įrašymo priežastys, 1 išvyko į kitą savivaldybę, 1 vaikai tapo pilnamečiais ir šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, 3 neterminuotai apribota tėvų valdžia, 1-mirus motinai vaikams nustatyta globa.
Rajone globojama (rūpinamasi) 99 vaikais, netekusiais tėvų globos (rūpybos).
Pagal globos formą 62 vaikai globojami šeimoje, 13 - šeimynoje, 24 - socialinės globos įstaigoje.
Per šešis šių metų mėnesius nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 17 vaikų; iš jų 3 laikinoji globa pakeista į nuolatinę globą.
Per šešis šių metų mėnesius grąžinti į šeimą 6 vaikai. Pilnametystės sulaukė 9 vaikai.
Tėvų prašymu globa nustatyta 19 vaikų. Iš viso tėvų prašymu globa  yra nustatyta 73 vaikams. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai parengta 15 išvadų (rekomendacijų) dėl minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo nepilnamečiams.
Rajono apylinkės teismui parengti 2 ieškinio pareiškimai dėl tėvų valdžios apribojimo, 6 pareiškimai dėl globėjų keitimo, 1 prašymas dėl vaiko atskyrimo, pateikta 1 išvada dėl įvaikinimo ir 1 išvada dėl motinos valdžios apribojimo.
Per I pusmetį dalyvauta 101 teismo posėdyje, t. y. 61 civilinių ir 40 baudžiamųjų bylų, iš jų 2 videoapklausose).
Rajono policijos komisariate dalyvauta 32 nepilnamečių liudytojų, nukentėjusių, įtariamųjų ar kaltinamų apklausose. Teisėsaugos institucijoms parengtos 29 informacijos apie vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-10

KUNIGŲ, SUSIJUSIŲ SU BIRŽAIS, PASKYRIMAI. Neseniai Biržuose tarnavęs kunigas Rimas Rimkus buvo iškeltas į Kupiškio Kristaus Žengimo Į Dangų parapiją, kur ėjo vikaro pareigas. Dabar jis vikaraus Panevėžyje – Šv. Petro ir Povilo parapijoje.
Biržuose kunigavęs Mindaugas Šakinis pastaruoju metu buvo Utenos Kristaus Žengimo Į Dangų parapijos vikaru. Dabar jis paskirtas Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapijos vikaru.
Iš Kvetkų kilęs kunigas Henrikas Kalpokas paskirtas Utenos dekanato dekanu.
Biržiečiams gerai žinomas kunigas Eimantas Novikas paskirtas Rokiškio dekanato dekanu.

NEVEIKS PIRTIS. Biržų rajono socialinių paslaugų centro pirtis nuo š. m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 17 d. neveiks.
Pirtis veiks nuo š. m. rugpjūčio 22 d. penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val. moterims, šeštadieniais - nuo 12 val. iki 21 val. vyrams.

IŠVYKSTA Į DAINŲ ŠVENTĘ. Šiandien rytą į Vilnių išvyko pirmieji Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ dalyviai iš Biržų – 120 šokėjų.
Liepos 4 – ąją išvyks 260 choristų ir folkloro ansamblių dalyvių.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-01
MAUDYKLOSE VANDUO ŠVARUS. Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose maudytis saugu. Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka reikalavimus. Mėginių paėmimo metu maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Vanduo tyrimams yra imamas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +15,2° C, Jaunimo parko Širvėnos ežere +17,5° C, Širvėnos centrinėje maudykloje +17,2° C.
Kitas mėginys bus imamas birželio 30 d.

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBS. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka praneša, kad nuo š. m. liepos 1 d. iki rugsėjo 8 d. Vaikų aptarnavimo skyrius šeštadieniais nedirbs.

KAS SLEPIASI UŽ MOKYKLOS DURŲ. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad aplink bėgiojantys vaikai laimingi ir draugiški, tačiau mokyklose dirbantys specialistai atskleidžia: vaikų patyrimai skausmingi ir labai baisūs. Deja, neišprususi visuomenė to nesupranta.
Taip mano vaikų ir paauglių psichologė Rasa Šimkonienė.
41 proc. Lietuvos vaikų turi su psichikos sveikata susijusių problemų, 13 proc. diagnozuoti psichikos sutrikimai.
Psichologė priminė statistiką, kad mūsų vaikai nelaimingiausi Europoje. Ji neturi atsakymo, kodėl taip yra, bet spėja, kad tai lemia ir suaugusiųjų visą laiką patiriama įtampa, nesaugumas. Psichologės teigimu, patys būdami nesaugūs, negalime suteikti saugumo vaikams. Darbų kaita, nedarbas, mažos pensijos ir atlyginimai - suaugusieji susitelkia į savas problemas ir pradeda nebematyti vaikų.

TURTINGIAUSI EUROPOJE. Remiantis „Eurostat" duomenimis, Liuksemburgo ir Austrijos piliečiai 2013 metais galėjo pasidžiaugti didžiausia šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) dalimi, tenkančia vienam gyventojui (per capita).
Turtingiausioje Europos Sąjungos (ES) šalyje Liuksemburge BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui, ES vidurkį viršijo daugiau kaip du kartus (264 proc.), antrojoje vietoje atsidūrusioje Austrijoje šis rodiklis siekė 129 proc. Bendrijos vidurkio.
Po Austrijos rikiuojasi Švedija ir Nyderlandai (127 proc.), Airija (126 proc.), Danija (125 proc.) ir Vokietija (124 proc.). Skurdžiausia šalimi išlieka Bulgarija - kur BVP dalis vienam gyventojui sudaro 47 proc. ES vidurkio.
Įvertinus realų individualių namų ūkių vartojimą (TIV), pirmojoje vietoje vėl atsidūrė Liuksemburgas, kurio piliečiai 2013 metais pirko 38 proc. daugiau prekių ir paslaugų nei statistinis ES vartotojas. Antrojoje vietoje atsidūrė Vokietija (125 proc.), trečiojoje - Austrija (119 proc.). Sąrašą užbaigė Bulgarija (49 proc.).
LANKĖSI VABALNINKE VEIKIANČIOJE SIUVIMO ĮMONĖJE. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė ir administracijos direktorius Vytautas Džėja vasario 7 d. lankėsi Vabalninke įsikūrusioje UAB „Siulada“. Savivaldybės vadovai susitiko su įmonės vadovais Erlandu Knizikevičiumi ir Vitalija Aukštikalniene.
UAB „Siulada“ dirba 22 siuvėjos. Per dieną pasiuvama iki 200 gaminių – uniformų policininkams, specialiųjų drabužių taksistams. Daugiausia užsakymų gaunama iš Ukmergėje veikiančios įmonės „Vilkma“. Vabalninke buvo siuvama sportinė apranga Lietuvos rinktinei, pagal „Audimo“ užsakymą dalis vabalninkiečių siūtų sportinių kostiumų buvo pažymėti „Nike“ prekybiniu ženklu. Šiuo metu įmonės darbuotojai siuva marškinius Švedijos policininkams.
Merė I. Varzienė padėkojo UAB „Siulada“ vadovams už įsteigtas darbo vietas, aptarė įmonės plėtros galimybes. Įmonės bendrasavininkis E. Knizikevičius pripažino, kad įmonės plėtra ir naujų darbo vietų steigimas būtų įmanomas, jei atsirastų kvalifikuotų siuvėjų. Savivaldybės vadovai pažadėjo aptarti galimybę ruošti siuvėjus Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.

POLITINĖS PARTIJOS PAŽADŲ NETESI. Artėja net dveji rinkimai – prezidento ir Europos Parlamento narių, tad artimiausiais mėnesiais vėl būsime užversti gausiais pažadais. Tačiau kandidatai ir partijos turėtų žinoti, kad jau ir Lietuvos rinkėjai nebėra visiški infantilai ir pažadų nebepriima už gryną pinigą. Kitaip tariant, žadančiaisiais vis mažiau tikima.
Per pastaruosius 24 metus Lietuvos gyventojai įsitikino, kad ištesima tik mažuma pažadų. „Veido“ užsakymu tyrimų bendrovei „Prime consulting“ atliekant naujausią sociologinę apklausą daugiau nei pusė respondentų, paklausti, kuri Lietuvos partija geriausiai vykdo savo rinkimų pažadus, atsakė, kad nė viena. Teiraujantis apie konkrečias partijas paaiškėjo, kad šiek tiek pozityviau žvelgiama tik į dvi partijas – Socialdemokratų bei „Tvarkos ir teisingumo“, jos esą bent kažkokią dalį savo pažadų stengiasi tesėti.
Respondentų taip pat teirautasi, kurios Lietuvos partijos vis dar tebesilaiko savo ideologinės linijos ir vertybių. Paaiškėjo, kad ideologija ir vertybės pastebimos labiau nei pažadų tesėjimas: kad nuo savo ideologinės linijos ir vertybių nutolo visos partijos, mano 28,2 proc. apklaustųjų. O prie labiausiai savo ideologinės linijos ir vertybių besilaikančių partijų priskirti vėlgi socialdemokratai ir „tvarkiečiai“.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-11

Nugalėtojų laurai – „Šiaurės rytų“ komandai

Antradienį Biržų rajono futbolo pirmenybėse buvo sužaisti paskutiniai du mačai, po kurių paaiškėjo pirmenybių nugalėtojas ir prizininkai. Iki pat paskutinių rungtynių nebuvo tiksliai žinoma, kuri komanda taps nugalėtoja. Teorinių galimybių iškovoti čempionų taurę turėjo trys komandos – „Šiaurės rytai“, „Aikštyno chebra“ ir „Pušynas“. Visoms komandoms reikėjo pergalės.

Kai gimtasis miestas - kaip šeimos narys

Ką tik praūžusi miesto šventė į Biržus sušaukė jau čia nebegyvenančius, bet dažniau ar rečiau randančius kelią atgalios. Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį miestas buvo pilnas gimtinės išsiilgusių, joje užaugusių, ir, rodos, Biržus visuomet saugančių širdyse. Iš sostinės į savojo miesto šventę skubėjo ir buvusi biržietė, žurnalistė Rugilė Audenienė (buvusi Gaidukaitė), kurios iniciatyva buvo surengtas „Haiku Biržams“ konkursas.

Kaip į Rusijos sankcijas reaguoja Biržų įmonės?

Vakarams įvedus sankcijas Maskvai dėl Ukrainos Krymo regiono aneksijos ir paramos separatistams Ukrainos rytuose, Rusija uždraudė į šalį įvežti maisto produktus iš Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos, Australijos, Kanados ir Norvegijos.

Nukentėjo jubiliatė

Gimtadienis Astrave baigėsi peilio dūriu, policijos bei medikų iškvietimu.

Biržų savivaldybei – STT pastabos

Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Biržų rajono savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės srityse ir nustatė viešųjų pirkimų kontrolės trūkumų.

Žolinės išvakarėse – gaisras nuo žolynų?

Vabalninko seniūnijoje kilusį gaisrą kol kas gaubia paslaptis.

Nauja vėliava ir linkėjimas - nepavargti melstis

Praėjusį sekmadienį Nemunėlio Radviliškyje vyko Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 160 metų jubiliejaus iškilmės.

Išaugo agurkas milžinas

Agurkas – tradicinė ir įprasta daržovė. Ir, atrodo, čia jau mūsų nustebinti nėra kuo. Tačiau pasaulyje selekcininkai dirba, atsiranda naujų, dar nematytų rūšių: balti ir geltoni agurkai, visiškai mažyčiai ir gigantiški.

Kviečiame dalyvauti „Baltijos kelio sąšaukoje“

Prieš 25 metus apie 2,5 milijono žmonių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos visiems laikams pateko į pasaulio istoriją – jie susivienijo dėl vieno tikslo – laisvės.

Šventės pasekmė ar Dievo pirštas?

Per miesto šventę taip šokom, kad žemė drebėjo. Kaip žinia, kai žemelė dreba, visokie daiktai, blogai pritvirtinti ar pastatyti, krenta, griūva ar visaip kitaip deformuojasi.
Greičiausiai miestelėnų trypimas pagal Richterio skalę neviršijo trijų balų, nes drebulio poveikį pajuto tik vienas objektas Biržuose. Bet užtat koks! Miesto centre esančiose sovietinių karių kapinėse nuo obelisko fasado atšoko ir nukrito lenta su užrašais.

Tikrieji sugrįžimai

Ne programos, o širdies ir intuicijos vedama Biržų miesto šventės renginių gausybėje rinkausi jų keletą – penktadienį ir sekmadienį, taip simboliškai įrėmindama savo miesto šventinius akcentus tarp pirmosios ir paskutinės dienos.

Istorinę netiesą siūlo slėpti krūmuose

Biržų rajono politikai kolegijos posėdyje pasikalbėjo apie užrašą ant paminklo Sovietų sąjungos karių laidojimo vietoje. Šis užrašas skelbia, kad Biržus išvadavo sovietų kariai. Bandant įsiklausyti į politines šnekas ir suprasti, kas ko nori, nenori ar bijo, piršosi negera mintis apie Lietuvos valstybės politikus.

Miesto šventės aidai

Lyg būta, lyg sapnuota. Miesto šventė, klegėjusi, dainavusi ir šurmuliavusi tris dienas, jau virto istorija. Šių metų šventės tema „Sugrįžimai“ apeliavo į tolimą ir visiškai artimą praeitį, kviesdama vėl sugrįžti į ištakas ir savastį - Biržų miestą. Ar tai pavyko, tesprendžia šventės dalyviai ir žiūrovai.

Dailininkės smūgis Biržams

Šeštadienio rytą, prieš bėgimą Biržų miesto gatvėmis, buvo uždarytas automobilių eismas Vilniaus, Maironio, Vytauto ir Kęstučio gatvių dalyse. Daugelis biržiečių, važiuojančių ar einančių Žemaitės gatve, matė šios ir J. Janonio gatvių sankryžoje į namą atsitrenkusį galingą visureigį „Jeep Coomander“.

Rajone

Beržų vietoje šlamės bulvės?

Prestižine laikomoje Biržų miesto žaliojoje zonoje iškirstas beržynas, kurį sodinę jaunieji biržiečiai tikėjo puošiantys gimtąjį miestą.

Dulkina, o paskui garsina

Dulkių debesys, kylantys iš miesto paežerėje įrengtos motokroso trasos, atvėrė biržiečių akis ir pradėjo jas graužti.

Palaiko gyventojų iniciatyvas

Ketvirtadienio rytą biržiečiai, atskubėję nusimaudyti Kilučių ežere prie užtvankos, išvydo malonias permainas.

Žemės referendume balsavo tik šeštadalis rinkėjų

Referendume balsavo 20 proc. rinkimų teisę turinčių biržiečių.

Komentarai

Karas prasidės rugpjūtį arba rugsėjį

 
Visiems aišku, kad artėja karas, tačiau nieko negalima padaryti, nes Federalinė saugumo tarnyba (FST) Rusijoje užgrobė valdžią.

Išalkę rusai su maišais Jurbarke ir kitur?


Kol V. Putinas lyg Indijos kobra hipnotizavo Europą stumdydamas kelis šimtus tuščių baltų sunkvežimių, kurie kritinį mąstymą praradusių europiečių buvo vadinami taip, kaip liepė rusai, – humanitarine pagalba, nugaravę per atostogas mūsų valdžios alchemikai traukė senas mantras apie intervencinius pirkimus už visų mūsų pinigus ir kitus socialistinius niekada neskurdusių pieno bendrovių gelbėjimo planus.

Ar šį kartą pasiruošėme krizei?


Paprastai krizės būna netikėtos. Netikėtai Lietuvoje sugriuvo bankai, ištiko Rusijos ir pastaroji pasaulinė finansų krizės.

Politikų tribūna

Ar turės Biržai naują biblioteką?

 
Internetinis folkloras sako: „Vaistai nuo durnumo seniai išrasti - skaitykit knygas!“ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje skaitytojų netrūksta, knygynas nebankrutuoja – vadinasi, Biržai dar turi protingų ir apsiskaičiusių žmonių.

Instrukcija norintiems renovuoti savo daugiabutį, arba „sėkmingos“ renovacijos užkulisiai

 
Didžiulės šildymo sąskaitos? Vanduo varva per stogą? Iš kanalizacijos vamzdžių sklinda keisti garsai? Kamuoja baimė, kad per audrą stogą nupūs vėtra? Su kaimynais negalite susitarti dėl kiaurų laiptinės langų pakeitimo naujais? Vadinasi, pats laikas pradėti daugiabučio namo renovaciją! Tokiais šūkiais politikai ragina pradėti daugiabučio namo renovaciją. Ko reikia laukti tam pasiryžus?

Piliečių balsas

Vienas karo lauke – ne visada karys

Prasidėjus svarstymams apie mero rinkimus įstrigo biržiečių žavėjimasis Druskininkų, kai kurių kitų rajonų merais.

Verslas

Minkštų „baronkų“ klausimas

Neseniai centrinėje Biržų gatvėje duris atvėrę kepinių namai „Sucre“ sulaukė įvairiausių biržiečių reakcijų. Nuo aikčiojimų, kaip naujoje parduotuvėje – kavinėje gražu ir skanu, iki nuostabos ir niurzgėjimo, kodėl ten nėra vienokių ar kitokių kepinių.

Žalias vynas - ne vanduo, o klientas - ne piemuo

Iš persisotinusios senosios Graikijos ar Romos tolių atkeliavusio posakio „In vino veritas – vyne glūdi tiesa“ kilmė grindžiama ta prielaida, kad girtas žmogus neretai linkęs sakyti tiesą.

„Biržų alus“ nusitaikė į kokybiško alaus mėgėjus

Viena seniausių Lietuvos alaus daryklų „Biržų alus“ investavo 1,6 mln. litų į naują pilstymo įrangą bendrovės gamykloje Biržuose.

Kaimo naujienos

22-asis gatvės krepšinio turnyras Vabalninke

Ką bendro turi Žolinės atlaidai ir gatvės krepšinis? Kai kas pasakys, kad nieko. Tačiau tai bus ne vabalninkietis. Didieji Žolinės atlaidai neatsiejami nuo jau tradiciniu tapusio A. Šato gatvės krepšinio turnyro, kuris vyksta rugpjūčio viduryje Vabalninke.

Mieliūnų kaimas turi didvyrį

Gaivinant skenduolį jaunam vyrui pravertė ir užsienyje įgyta patirtis.

Biržų rajono vietos veiklos grupė užaugo

Rugpjūčio 1 d. Biržų pilies arsenale vyko Biržų vietos veiklos grupės (VVG) 10-mečio minėjimas ir konferencija.

Nusikaltimai ir nelaimės

Saugodamas pomidorus vos neprarado gyvybės

Derliaus vagis sustabdyti norėjęs pensininkas buvo sumuštas ir apvogtas. Plūsdamas krauju vyras skynė pomidorus vagims, grasinusiems jį įmesti į šulinį.

Nuosprendis – laisvės atėmimas

Vakar Biržų rajono apylinkės teismas paskelbė nuosprendį rezonansine laikomoje baudžiamojoje byloje. Biržietis Alvaras Jonikas nuteistas 6 metų 2 mėnesių laisvės atėmimo bausme, kurią turės atlikti atvirojoje kolonijoje. Taip pat jis 3 metus neturės teisės vairuoti transporto priemonių.

Prie „barako“ - drama dėl moters

Pirmadienį Biržų centrine gatve dideliu greičiu su įjungtais šviesos ir garso signalais pralėkę policijos automobiliai pranašavo didelę nelaimę.

Varniūnuose nužudytas vyriškis

Biržų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo, įvykdyto Varniūnų kaime.

Sveikata

Rengiamas žygis po vaizdingas Biržų regioninio parko vietas

Liko dvi savaitės iki pėsčiųjų žygio „KELIO UŽTEKS VISIEMS“. Apie tai kalbamės su sporto klubo vadovu, treneriu Konstantinu Strelcovu.

Afrikinis kiaulių maras jau grasina Biržų rajonui?

Redakciją pasiekė žinia apie Biržų rajone rastus kritusius šernus, kuriuos galėjo pakirsti afrikinis maras. Tačiau šios informacijos valstybinės tarnybos nepatvirtina.

Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pavojų dėl ebolos viruso plitimo

Ebola virusinės karštligės protrūkis Vakarų Afrikoje

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, Ebola hemoraginės karštligės protrūkis Vakarų Afrikos šalyse plečiasi. Nuo praėjusių metų pabaigos iki 2014-08-08 keturiose Vakarų Afrikos valstybėse (Gvinėjoje, Liberijoje, Sierra Leone, Nigerijoje) užregistruoti 1779 įtariami ir patvirtinti Ebola ligos atvejai, iš jų 961 mirties atvejis. Bendras mirštamumas 54 %. 

Kultūra ir bendruomenė

Jaunimas jėgas išbandė A. Dauguviečio parke

Rugpjūčio 12-oji - Tarptautinė jaunimo diena.

Jaunimo mėnuo: smagūs vandens mūšiai ir intriguojančios protų kovos

Jaunimo reikalų taryba kartu su partneriais paskelbė rugpjūtį jaunimo mėnesiu. Praeitas dvi savaites netrūko judesio: įvyko du vandens mūšiai, „protų kovos“, naujosios ES programos „Erasmus+“ galimybių jaunimui pristatymas ir daug kitos veiklos.

Į bibliotekos vadovo pareigas pretendavo dviese

Atrankos konkursas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti baigėsi netikėtumu. Laimėtoja tapo su patyrusia bibliotekos vadove besirungusi pretendentė.

Švietimas

Pasveikino šimtukininkus

Jau senokai mokyklose nuskambėjo paskutinieji skambučiai, o šiomis dienomis paryčiais aidėjo išleistuves švenčiančių abiturientų dainos. Praeityje liko klasės šėlsmas, abitūros egzaminų karštinė, atestatų teikimo iškilmės. Jaunimo laukia nauji gyvenimo iššūkiai.

Ugdymo įstaigose peržiūrės darbo sutartis

Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje suteikta galimybė gyventojams pateikti klausimus, į kuriuos atsako valdžios atstovai.

Sportas

Vasaros karščius malšino smiginiu

Biržuose veikiančiame „Karavo bare“ baigėsi vasaros pradžioje prasidėjęs smiginio čempionatas.

Biržai į regionų krepšinio lygą deleguoja antrą komandą

Asociacija „Biržų sportas“ Lietuvos regionų krepšinio lygai (RKL) pateikė prašymą įregistruoti naują komandą – „Biržų SM“.

Futbolo pirmenybių nugalėtojas paaiškės paskutiniame ture

Biržų rajono futbolo pirmenybėse šią savaitę buvo sužaisti du svarbūs mačai, kurie nulėmė komandų persiskirstymą turnyrinėje lentelėje. Intriga išlieka, čempionato nugalėtojas išaiškės paskutiniame ture.

Svetainė

Didžiuojasi, kad yra biržietė

Neseniai Biržuose vykęs vilniškės įmonės „DSP plius“ renginys sudomino daugelį vietos verslininkų. Seminaro dalyviams puikų įspūdį paliko organizatorių profesionalumas, pagarbus požiūris į esamus bei būsimus klientus.

Apie miesto ir jo žmonių orumą

Įvairiose pasaulio šalyse dirbusi biržietė Indra Drevinskaitė - Žilinskienė tvirtina niekada nepalikusi gimtinės. Šviesiausiuose jos sapnuose - keturi seneliai ir vaikystės vasaros, prabėgusios Petroniškyje, mamos tėviškėje, Utenos rajone, šalia nuostabaus Alaušo ežero, ir gimtuosiuose Biržuose. Kur bebūtų išvykusi, sielos dalis visada buvusi Biržuose, kuriuose 36 metų Indra dabar kuria savo gyvenimą ir namus. Jos kalbėjimas apie Biržus yra mylinčio, tačiau nuo sentimentų neapsalusio žmogaus, besistengiančio įžiūrėti esmę - aplinkybes, nuo kurių priklauso miesto ir jo piliečių orumas.

„Kiekvienas sutiktas žmogus yra stebuklas“

Pokalbis su Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigu vikaru Ernestu Želviu, švenčiančiu pirmąsias kunigystės metines.

Afiša

2014 m. rugpjūčio 23 d. šeštadienį 10.00 val. Pabiržės pagrindinėje mokykloje įvyks stalo teniso turnyras, skirtas Baltijos kelio 25-mečiui paminėti. Dalyvių registracija iki 9.30 val. Informacija teikiama tel. 8 612 86 568.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Rugpjūčio 22 d. 18.00 val. šv. Mišios, skirtos Baltijos kelio 25-mečiui paminėti.
17.30 val. koncertas. Dalyvauja Pranas Dapšauskas – LNOBT artistas (trombonas), kamerinis choras „Viktorija“.
Rugpjūčio 23 d. 18.30 val. vargonų muzikos koncertas. Vargonuos Gražina Petrauskaitė.
1.398198