Trumpos naujienos

SKELBIA KONKURSĄ. Biržų rajono savivaldybė skelbia konkursą Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Šios mokyklos buvusi direktorė Saulė Venckūnienė pakeitė darbo vietą, ji šiuo metu vadovauja Biržų „Aušros“ vidurinei mokyklai.

KVIEČIA BIRŽIEČIUS SKAMBINTI AR SUSITIKTI. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža kviečia gyventojus iškilus sunkumams sprendžiant Savivaldybės administracijos kompetencijoje esančius klausimus arba bendraujant su Savivaldybės administracijos darbuotojais, kreiptis į jį tiesiogiai telefonu (8 450) 43 133.
Gyventojai, pageidaujantys susitikti su Administracijos direktoriumi Rimantu Pauža, susitikimo dieną ir laiką gali suderinti su administracijos direktoriaus sekretore telefonu (8 450) 43 142, praneša Biržų rajono savivaldybė.

VALGIARAŠČIUS DERINS VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA. Panevėžio visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. teritorinėms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms tarnyboms priskirta kompetencija derinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščius. Pareiškėjams į Visuomenės sveikatos centrą dėl valgiaraščių derinimo rekomenduojama kreiptis iki 2015 m. birželio 22 d. Nuo liepos 1 d. prašoma kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorines tarnybas.

RENKASI SAVITARNOS SVETAINĘ. Biržų rajone vis daugiau elektros skirstymo bendrovės LESTO klientų renkasi patogesnį ir greitesnį būdą gauti informaciją apie elektros vartojimą ar užsisakyti paslaugas. Analizuojant klientų elgsenos tendencijas, pastebima, jog vis daugiau klientų su elektra susijusius klausimus linkę spręsti per LESTO savitarnos svetainę www.manoelektra.lt.
Tai rodo augantis registruotų savitarnos svetainės vartotojų skaičius. Per metus jų padaugėjo 40 proc. iki 5,6 tūkstančių.

IŠMOKĖTA BEVEIK 400 MLN. EURŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ. Žemdirbiams baigiamos mokėti tiesioginės išmokos. Naujausiais duomenimis, jau išmokėta 397,751 mln. eurų tiesioginių išmokų. Pagrindinė tiesioginių išmokų dalis pradėta mokėti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Tiesioginės išmokos pareiškėjams bus išmokėtos iki 2015 m. birželio 30 d. Iš viso iki 2015 m. birželio 30 d. turi būti išmokėta per 412 mln. eurų. praneša Žemės ūkio ministerija.

Parengė Rasa Penelienė
2015-06-06
KONKURSO LAIMĖTOJAI. Prof. Ramintos Lampsatytės „Palmyros“ premijos konkurso, įvykusio 2015 m. balandžio 28 d., laimėtojai buvo trys.
I premija atiteko Pijui Valotkai (mokytoja I. Valotkienė). II premija – Laurynai Bukytei (mokytoja D. Bukienė). III premiją laimėjo Nerūnas Lapėnas (mokytojas V. Kavaliauskas).
Paskatinamosiomis premijomis nuspręsta apdovanoti Visantą Sinicaitę (mokytojas V. Kavaliauskas), Agnę Flenderytę (mokytoja V. Sabonienė), Indrę Kučinskaitę (mokytoja R. Venskienė), Karolį Burčiką (mokytoja V. Čėrkienė).
Dailės skyriaus mokiniams taip pat išdalytos paskatinamosios premijos. Nuspręsta apdovanoti Gabrielę Gokaitę (mokytojas V. Jažauskas), Viktoriją Visockaitę (mokytoja G. Visockienė), Rugilę Titaitytę (mokytoja I. Vegienė), Nedą Morkūnaitę (mokytojas V. Jažauskas), Medą Morkūnaitę (mokytoja I. Vegienė).

ATSISVEIKINO. Gegužės 5 d. su tarnyba policijoje atsisveikino 22 metus vidaus reikalų sistemoje ištarnavusi Biržų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė komisarė Nida Garjonienė ir 31-erius metus vidaus reikalų sistemoje ištarnavęs to paties komisariato Organizacinės grupės vyresnysis specialistas komisaras Antanas Džiugas.

MIRČIŲ PUSKETVIRTO KARTO DAUGIAU NEI GIMIMŲ.
Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per balandžio mėnesį įregistruota 13 gimimų (7 berniukai ir 6 mergaitės). 10 vaikų gimė Lietuvoje, 3 - užsienio valstybėse. Iš 13 vaikų 8 gimė susituokusiems tėvams, 5 vaikams pripažinta tėvystė.
Per mėnesį mirė 45 žmonės (22 vyrai ir 23 moterys). Tai pusketvirto karto daugiau nei gimimų.
Įregistruotos 6 santuokos ir 7 ištuokos.
Artimiausios santuokų registravimo datos - gegužės 9 d., 23 d. ir 30 d.

MIŠKASODIS.
Gegužės 4 d. VĮ „Biržų miškų urėdija“ pakvietė į tradicinę aplinkosauginę medžių sodinimo akciją. Joje dalyvavo 45 talkininkai: LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis, Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių merai Valdemaras Valkiūnas ir Gintautas Gegužinskas, Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybių tarybų nariai bei šių savivaldybių administracijos darbuotojai.
Šį kartą miškininkai pakvietė į miškasodžio talką Joniškėlio girininkijoje, Girelės miške, kur talkininkų laukė beveik 2,9 ha ploto plynojo kirtimo biržė. Joje buvo sodinami eglučių ir juodalksnių želdiniai. Talkos metu 1,7 ha biržės plote pasodinta 3000 vnt. eglės ir 1000 vnt. juodalksnio sodinukų.
Baigus darbus sugiedotas Biržų miškų urėdijos himnas, o svetingi šeimininkai talkos dalyvius pakvietė prie laužo paragauti šiupininės.
Kai kurie talkos dalyviai šildė gomurį stipresniais gėrimais ir tarėsi dėl politinio bendradarbiavimo. Galutinės koalicijų sudėtys išryškės susėdus prie kitų stalų ir blaiviomis galvomis.
 
Parengė Rasa Penelienė
2015-05-05
TEISMO SPRENDIMAI DĖL ŽALOS APLINKAI. Panevėžio aplinkos apsaugos departamente 2015 m. pirmajame ketvirtyje gauti teismų sprendimai dėl priteistos aplinkai padarytos žalos, kuri nebuvo atlyginta gera valia. Iš penkių teismų sprendimų – trys Biržų rajono apylinkės.
Sausio 15 dieną Biržų rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą dėl neteisėtai sugautų 63 siauražnyplių vėžių. Priteista žalos aplinkai suma – 597 Eur.
Sausio 27 dieną priimtas sprendimas dėl 12 beržų, kurie buvo nukirsti neturint leidimo. Priteista žala - 1687 Eur.
Sausio 29 – ąją teismas nusprendė, kad gamtai buvo padaryta žala, be leidimo nukirtus 82 baltalksnius. Žalos suma – 4161 Eur.

„DAROM 2015“. Balandžio 25 d. (šeštadienį) Biržų rajone vyks akcija „Darom 2015“. Jos metu bus tvarkomos vietos, kurios paskelbtos Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje.
Gyventojai, norintys dalyvauti darbuose, turi registruotis pas bendruomenių pirmininkus arba koordinatorius seniūnijose.

ATLAIDAI. Vabalninko parapijoje balandžio – gegužės mėnesiais vyks atlaidai.
Balandžio 25 d. 12 val. Lamokėliuose rengiami Šv. Jurgio atlaidai.
Gegužės 2 d. 12 val. Deikiškių koplytėlėje – Šv. Kryžiaus atradimo atlaidai.
Gegužės 9 d. 12 val. Kupriuose – Šv. Stanislovo atlaidai.

ŽMONES DAŽNIAUSIAI APKANDŽIOJA ŠUNYS. Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau - Centras) specialistai pastebi, kad kasmet šiltuoju metų laikotarpiu registruojama daugiau asmenų, kurie nukenčia nuo įvairių gyvūnų apkandžiojimų. Per 1-ąjį š. m. ketvirtį medicinos pagalbos dėl įvairių gyvūnų įkandimų, apseilėjimų, įdrėskimų ar kitokio kontakto su gyvūnais prireikė 81 Panevėžio apskrities gyventojui, praėjusiais metais per tą patį laikotarpį - 85 asmenims.
Tiek Lietuvoje, tiek Panevėžio apskrityje žmonės dažniausiai nukenčia nuo šunų. 2014 m. šunys apkandžiojo 397 asmenis, iš jų 112 vaikų. Atvejai, kai šunys apkandžiojo žmones, sudaro 76 proc. visų užpuolimo atvejų. Sveiki šunys apkandžiojo 296 asmenis, nežinomi - 101, nuo pasiutusių šunų nukentėjusių asmenų nebuvo registruota.
Dažnai žmonės nukenčia ir nuo kačių, tai sudaro beveik 22 proc. visų gyvūnų apkandžiojimo atvejų. Panevėžio apskrityje dėl kačių įkandimų, apseilėjimų, įdrėskimų ar kitokio kontakto medicinos pagalbos kreipėsi 114 asmenų, iš jų - 13 vaikų. Sveikos katės sužalojo 85 asmenis, nežinomos - 29. Kasmet registruojama atvejų, kai žmones sužaloja galvijai ar kiti laukiniai žvėrys. Praėjusiais metais 4 Panevėžio apskrities gyventojai nukentėjo nuo sveikų galvijų ir 6 žmones apkandžiojo nežinomi laukiniai žvėrys.

Parengė Rasa Penelienė
2015-04-18
PADĖKOS RAŠTAS. Už nuoširdų darbą ugdant mokinius bei asmeninės sukakties proga Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos chemijos ir technologijų mokytojai Dalei Šataitei įteiktas savivaldybės mero padėkos raštas.

NAUJAGIMIŲ DAUGĖJO. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2015 m. pirmąjį ketvirtį įregistruoti 52 gimimai (2014 m. – 34). Iš jų 41 vaikas gimė Lietuvoje, 11 - užsienio valstybėse. 35 vaikai gimė susituokusiems tėvams, 17 gimusių vaikų pripažinta tėvystė, 1 vaikas gimė vienišai motinai.
Įregistruotos 128 mirtys (2014 m. – 115), 13 santuokų (2014 m. – 17), 10 ištuokų (2014 m. – 16).

EISMO PRIEŽIŪRA. Per 2015 m. sausio-kovo mėnesius Biržų rajono keliuose įvyko 53 eismo įvykiai (2014 m. per tą patį laikotarpį – 54). 3 iš jų – įskaitiniai, juose 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti. 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu 7 įskaitiniai eismo įvykiai, 1 žmogus žuvo ir 8 sužeisti.
Per tris šių metų mėnesius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai išaiškino 667 kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus (2014 m. – 745):
• neblaivūs vairuotojai – 29 (2014 m. – 19),
• viršytas greitis – 196 (2014 m. – 201),
• pažeidimai pėsčiųjų perėjose – 19 (2014 m. – 3),
• pėsčiųjų pažeidimai – 24 (2014 m. – 14),
• dviratininkų padaryti pažeidimai –89 (2014 m. – 60),
• kalbėjimas mobiliojo ryšio telefonu vairuojant – 16 (2014 m. –24),
• be saugos diržų - 34 (2014 m. – 67).
Teismui dėl padarytų KET pažeidimų perduotos 76 administracinės bylos (2014 m. – 67).

Parengė Rasa Penelienė
2015-04-09
PADĖKOS RAŠTAS. Už nuoširdų darbą ugdant mokinius bei asmeninės sukakties proga Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos chemijos ir technologijų mokytojai Dalei Šataitei įteiktas savivaldybės mero padėkos raštas.

NAUJAGIMIŲ DAUGĖJO. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2015 m. pirmąjį ketvirtį įregistruoti 52 gimimai (2014 m. – 34). Iš jų 41 vaikas gimė Lietuvoje, 11 - užsienio valstybėse. 35 vaikai gimė susituokusiems tėvams, 17 gimusių vaikų pripažinta tėvystė, 1 vaikas gimė vienišai motinai.
Įregistruotos 128 mirtys (2014 m. – 115), 13 santuokų (2014 m. – 17), 10 ištuokų (2014 m. – 16).

EISMO PRIEŽIŪRA. Per 2015 m. sausio-kovo mėnesius Biržų rajono keliuose įvyko 53 eismo įvykiai (2014 m. per tą patį laikotarpį – 54). 3 iš jų – įskaitiniai, juose 1 žmogus žuvo ir 2 sužeisti. 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu 7 įskaitiniai eismo įvykiai, 1 žmogus žuvo ir 8 sužeisti.
Per tris šių metų mėnesius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai išaiškino 667 kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus (2014 m. – 745):
• neblaivūs vairuotojai – 29 (2014 m. – 19),
• viršytas greitis – 196 (2014 m. – 201),
• pažeidimai pėsčiųjų perėjose – 19 (2014 m. – 3),
• pėsčiųjų pažeidimai – 24 (2014 m. – 14),
• dviratininkų padaryti pažeidimai –89 (2014 m. – 60),
• kalbėjimas mobiliojo ryšio telefonu vairuojant – 16 (2014 m. –24),
• be saugos diržų - 34 (2014 m. – 67).
Teismui dėl padarytų KET pažeidimų perduotos 76 administracinės bylos (2014 m. – 67).

ŽVĖRIENA. Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse - žvėriena, kaip maisto produktas, ypač vertinama.
Ką rodo atlikti tyrimai, kai po 1986 m. (po įvykusios Černobylio atominės elektrinės avarijos) mūsų šalies miškuose, ypač Kuršių Nerijoje, sumedžiotų laukinių žvėrių kai kuriose skerdenose buvo randamos aukštos cezio (137Cs ) koncentracijos, viršijančios didžiausią leistiną 600 Bq/kg lygį.
2014 m. dviejų sumedžiotų šernų raumens mėginiuose nustatyta 137Cs koncentracija siekė 328,50 Bq/kg ir 286,6 Bq/kg, vienas šernas buvo sumedžiotas Šilutės rajone, Šilutės miškų urėdijos Kintų miške, kitas - Jurbarko rajone, Vertimų kaime, Montvilių girininkijoje. Didžiausia leistina norma – neviršyta.
Tačiau ir toliau būtina vykdyti laukinių gyvūnų radiologinę kontrolę, nes radioaktyvaus užterštumo lygis gretimose teritorijose yra skirtingas.

Parengė Rasa Penelienė
2015-04-09
PAVASARIO „MAISTO BANKO“ AKCIJA BIRŽUOSE. Biržuose ir visoje Lietuvoje šį penktadienį ir šeštadienį (kovo 20-21 d.) vyks „Maisto banko“ paramos akcija. Biržiečiai miesto didžiosiose parduotuvėse galės paaukoti maisto ir higienos produktų, kuriuos rinks Biržų rajono organizacijos, to stokojantiems žmonėms.
Šiemet, kaip ir pernai, surinkti produktai bus skirti Biržų rajone veikiančioms viešosioms ir kitoms nevyriausybinėms įstaigoms, daugiausiai dirbančioms su vaikais ir jaunimu: VšĮ „Pagalbos centras“, Vabalninko šeimos ugdymo ir laisvalaikio centrui „Aš-Jis“, vaikų dienos centrams „Vilties šviesa“, metodistų bažnyčios vaikų dienos centrui, Medeikių vaikų globos namams „Vaiko užuovėja“, taip pat Biržų rajono neįgaliųjų draugijai. Organizacijos teigia, kad parama yra labai reikalinga ir yra didelis pastiprinimas organizacijų veiklai.
„Maisto banko“ akcija prasidės šį penktadienį (kovo 20 d.) 15 val. ir tęsis iki 21 val. Šeštadienį (kovo 21 d.) „Maisto banko“ akcijos savanoriai aukotojų parduotuvėse lauks nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.
Paramos ir labdaros fondo internetinis tinklalapis www.maistobankas.lt.
Telefonai pasiteirauti: 8 684 75 167, 8 612 98151 arba 8 700 11 211.

BIRŽŲ MERAS – TURTINGIAUSIAS. Išrinktų šalies savivaldybių merų ir jų šeimų metinės turto deklaracijos parodė, kuris vadovas yra turtingiausias. Daugiausiai turtų turi sukaupęs Biržų meras Valdemaras Valkiūnas. Buvęs Seimo narys, vienos didžiausių Latvijos įmonių grupės „Voldemars“, valdančios prekių ženklą „Valdo“, savininkas, Respublikonų partijos lyderis prieš rinkimus deklaravo turįs 34 mln. litų. Per metus V. Valkiūnas nurodė gavęs 616,8 tūkst. litų pajamų. Naujasis Biržų meras pralenkė būsimą Kauno šeimininką Visvaldą Matijošaitį, kuris deklaravo 13,8 mln. litų turto ir pajamų.

PADĖKOS RAŠTAS. Už kūrybingą pedagoginę veiklą asmeninės sukakties proga Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytojai Irenai Juknienei įteiktas savivaldybės mero padėkos raštas.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS POSĖDIS. Kovo 20 d. (penktadienį), 10 val. vyks Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos posėdis, kuriame numatoma svarstyti Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros 2015 m. programos, Kirdonių daugiafunkcio centro statuso bei kitus klausimus.

ROTUŠĖS IR LIGONINĖS GATVĖMS SUTVARKYTI REIKĖS BEVEIK 2 MLN. LITŲ. Kovo 17 d. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė bei savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja susitiko su AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ vadovu Jonu Ratkumi.
Susitikimo metu buvo aptarta Rotušės ir Ligoninės gatvių rekonstrukcijos eiga bei finansavimas. 2015 m. Rotušės ir Ligoninės gatvių rekonstrukcijos baigiamiesiems darbams skirta 353 tūkst. eurų (1,2 mln. Lt) iš tikslinių teritorijų paramos fondo lėšų, 117 tūkst. eurų (400 tūkst. litų) iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Darbai Rotušės gatvėje prasidės birželio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį numatoma Rotušės ir Ligoninės gatvių rekonstrukcijos darbus baigti (rangos sutartis baigiasi 2015 m. lapkričio mėn.).

Parengė Rasa Penelienė
2015-03-19
„KAZIUKO KAPELA“ PRAŠO PALAIKYMO. Kovo 13 d. 21 val. Biržų kultūros centro „Kaziuko kapela“ varžysis LRT televizijos laidoje „Duokim garo“.
Muzikantai būtų dėkingi, jei sulauktų kraštiečių palaikymo.

LAIMĖJO KONKURSĄ. Kovo 5 d. vyko pretendentų Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti konkursas.
Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta konkurso komisija: savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja (komisijos pirmininkas), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokytoja Miglutė Budriūnienė, savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Genovaitė Gutauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinys Mindaugas Murelis bei Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai Mantė Ramanauskienė ir Lina Valotkienė.
Konkurse dalyvavo 2 pretendentai. Jį laimėjo Saulė Venckūnienė.
S. Venckūnienė yra baigusi Vilniaus valstybinį pedagoginį universitetą bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą. Nuo 1992 m. dirbo Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1996 m. – šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o nuo 1997 m. – direktore, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS. Biržų rajono savivaldybė sporto klubus bei visuomenines sporto organizacijas kviečia teikti paraiškas 2015 m. finansavimui iš savivaldybės administracijos biudžeto lėšų gauti.
Paraiškas reikia pristatyti į Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrių arba el. p.(Vytauto g. 59, tel. 8 450 31 841) iki 2015 m. kovo 15 d.

TIESIOGINĖS IŠMOKOS. Tiesioginės išmokos yra labai svarbi žemdirbių pajamų dalis. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. pradėta mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis. Tiesioginės išmokos pareiškėjams bus išmokėtos iki 2015 m. birželio 30 d. Iš viso iki 2015 m. birželio 30 d. turi būti išmokėta per 412 mln. eurų.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vasario 25 d. duomenimis, jau išmokėta 338,729 tūkst. eurų tiesioginių išmokų.
Tiesioginių išmokų už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus išmokėta 274,843 tūkst. eurų 117 223 pareiškėjams, tai sudaro 86,8 proc. lėšų. Tiesioginių išmokų už pirmuosius hektarus išmokėta 29,142 tūkst. eurų 111 436 pareiškėjams, tai sudaro 74, 48 proc. lėšų. Tiesioginių išmokų už pieną pagal specialiosios paramos schemą išmokėta 8,665 tūkst. eurų 31 217 pareiškėjų, tai sudaro 70,63 proc. paramos. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų pieno gamintojams išmokėta 19,217 tūkst. eurų 48 727 pareiškėjams, tai sudaro 99,53 proc. lėšų. Atskirų tiesioginių išmokų už cukrų išmokėta 6,861 tūkst. eurų 1 612 pareiškėjams, tai sudaro 66,87 proc. lėšų. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius išmokėta 6,913 tūkst. eurų 18 783 pareiškėjams, tai sudaro 74,92 proc. lėšų. Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes išmokėta 182 tūkst. eurų 839 pareiškėjams, tai sudaro 98,98 proc. lėšų.

Parengė Rasa Penelienė
2015-03-07

LĖŠOS PARAMAI ADMINISTRUOTI. Biržų rajono tarybos posėdyje bus pateiktas svarstyti klausimas dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo. Jame numatytos lėšos socialinei paramai administruoti. Iš socialinei paramai nepasiturintiems skirtų lėšų rengiamasi skirti 7 proc. administravimui. Šios lėšos būtų naudojamos darbo užmokesčiui, darbuotojams skatinti ir pan.

PAPILDOMI ETATAI. Rajono politikai nusprendė įkurti Kirdonių daugiafunkcinį centrą. Darbams einant į pabaigą, nutarta jį prijungti prie Pabiržės pagrindinės mokyklos. Kadangi Kirdonių centras pradės veiklą nuo 2015 balandžio 1 d., direktorius prašo papildomų 9 etatų Pabiržės pagrindinėje mokykloje. Iš viso vienam mėnesiui 9 etatams išlaikyti reikėtų 4633,7 Eur. Šią finansinę naštą savivaldybės tarybos posėdyje bus siūloma užkrauti ant Biržų rajono gyventojų pečių (šio sprendimo finansavimo šaltinis – Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšos).

Parengė Rasa Penelienė
2015 01 24

PADĖKOS RAŠTAS. Už ilgametį sąžiningą vadybinį darbą socialinio darbo srityje bei rūpinimąsi neįgaliais ir vienišais žmonėmis asmeninės sukakties proga Renaldui Simėnui, Biržų rajono Legailių globos namų direktoriui, įteiktas savivaldybės mero padėkos raštas.

PAŠTO ŽENKLAI. Lietuvos paštas, tęsdamas pašto ženklų seriją „Lietuvos raudonoji knyga“, išleidžia du naujus pašto ženklus, kuriuose pavaizduota į Lietuvos raudonąjį knygą įrašyta europinė audinė ir ūdra. Naujieji pašto ženklai apyvartoje pasirodys ateinantį šeštadienį, sausio 17 dieną.
KAINOS. 2015 m. sausio mėn. pirmą savaitę, palyginus su 2014 m. gruodžio mėn., iš vaisių ir daržovių daugiausia pabrango vynuogės – 19,3 proc., svogūnai – 11, ir baltagūžiai kopūstai – 6,6 proc., o atpigo pomidorai – 7,5 proc., obuoliai – 3,7 proc.

INFLIACIJA. Pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota mėnesinė infliacija 2015 m. sausio mėn., palyginus su 2014 m. gruodžio mėn., gali sudaryti 0 procentų, prognozuoja Lietuvos statistikos departamentas.

Parengė Rasa Penelienė
2015-01-17

MIRČIŲ DVIGUBAI DAUGIAU NEI GIMIMŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per 2014 m. gruodžio mėnesį įregistruota 19 gimimų. 9 vaikai gimė Lietuvoje, 10 - užsienio valstybėse. Užregistruoti 9 berniukai ir 10 mergaičių. Iš 19 vaikų 11 gimė susituokusiems tėvams, 6 vaikams pripažinta tėvystė, 2 vaikai gimė vienišoms motinoms.
Per gruodį įregistruotos 47 mirtys (25 moterys, 22 vyrai).
Susituokė 11 porų, išsituokė – 6.
Artimiausia santuokų registravimo data numatyta sausio 31 d.
Civilinės metrikacijos skyriuje per 2014 m. įregistruoti 254 gimimai. 170 vaikai gimė Lietuvoje, 84 - užsienio valstybėse. Iš 254 vaikų 135 gimė susituokusiems tėvams, 106 vaikams pripažinta tėvystė, 13 vaikų gimė vienišoms motinoms. Gimė 135 berniukai, 119 mergaičių. Jauniausia motina 16 metų, jauniausias tėvas - 16 metų.
2014 metais įregistruotos 478 mirtys.
Susituokė 171 pora, santuoką nutraukė 76 sutuoktiniai.
 
Parengė Rasa Penelienė
2015-01-06
BIRŽŲ EGLUTĖ PRALENKĖ OFICIALIĄ NUGALĖTOJĄ. Lygiagrečiai su DELFI svetainėje vykusiu „Gražiausios 2014 m. Lietuvos eglės“ konkursu vyko ir kitas - už labiausiai patikusią bet kurio miesto, miestelio ar kaimo žaliaskarę balsai „like“ paspaudimu atiduoti „Facebook“ socialinėje erdvėje. Nuomonės išsiskyrė drastiškai - gražiausia ne Kauno, o Biržų eglutė.
DELFI „Facebook“ paskyroje vykusio konkurso principas kiek kitoks. Svetainėje buvo galima balsuoti tik už pateiktas didžiųjų miestų egles, o čia DELFI skaitytojai jas siūlė patys - siuntė nuotraukas ir eglaitės būdavo pridedamos prie bendro sąrašo.
Arba Kauno miesto gyventojai nesinaudoja „Facebook“ platforma, arba joje renkasi žmonės, turintys kitokių pomėgių - Kauno eglė nesulaukė tokio didelio palaikymo kaip DELFI svetainėje ir liko trečiojoje vietoje. Nugalėtojos titulą be skrupulų pasiglemžė Biržų eglė, kurią miestui dovanojo „Valdemars“ įmonių grupė.
Už šią kaspinais puoštą gražuolę balsavo 4,8 tūkst. DELFI „Facebook“ skaitytojų. Kauno „debesų“ eglė liko trečia (2,3 tūkst. balsų), o tarp jų įsiterpė sidabro nugalėtoja - Palangos eglutė, primenanti Kalėdų senelį. Prie šios nuotraukos „like“ mygtuką spaudė 3 tūkst. skaitytojų.

SUPIRKIMO KAINOS SUMAŽĖJO. 2014 m. lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 19 procentų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo sumažėjusios gyvulių ir gyvulininkystės (21,7 proc.) bei augalininkystės (15,5 proc.) produktų supirkimo kainos. Sumažėjo natūralaus riebumo pieno – 30,2 procento, kiaulių – 18,6, avių ir ožkų – 13,8, galvijų – 12,7, kiaušinių – 4,5, ir paukščių – 1,1 procento supirkimo kainos. Atpigo šie augalininkystės produktai: bulvės – 38,2 procento, cukriniai runkeliai – 24,9, kvietrugiai – 22,2, miežiai – 20,4, ankštiniai augalai – 18,7, daržovės – 16,5, rugiai – 14,6, javų mišiniai – 11,8, rapsų sėklos – 11,5, kviečiai – 10,3, avižos – 8,8, vaisiai ir uogos – 3,7 procento.

Parengė Rasa Penelienė
2014-12-27
GAUSĖJA SAUGIŲ KAIMYNŲ. Biržų rajono policijos komisariatas propaguoja visuomeninį judėjimą „Saugi kaimynystė“. Biržų rajono policijos veiklos teritorijoje šiuo metu veikia 11 saugios kaimynystės grupių, 5 jų – mieste. Viena jų ką tik įkurta Parovėjos seniūnijoje.
Saugi kaimynystė skirta nusikalstamumui mažinti, bendruomenės narių santykiams ugdyti. Ji suburia žmones bendrais tikslais kovoti su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais, saugant vienas kito turtą. Tai vienas efektyviausių būdų siekti geresnio aplinkos saugumo.
Rovėjos bendruomenės gyventojai pasiryžo dar glaudžiau bendradarbiauti, būti budresni ir drąsesni, kurdami saugią savo aplinką, įgyvendindami prevencinius ir visuomeninius projektus.
Gruodžio 17 dieną Rovėjos bendruomenė, atstovaujama Justinos Mickevičienės, Parovėjos seniūnijos seniūnė Gailutė Tamulėnienė ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas Dainius Čepas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį.

BŪSTŲ KAINŲ POKYČIAI. 2014 m. trečiąjį ketvirtį, palyginus su antruoju, būsto kainos padidėjo 1,6 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
Daugiausiai pabrango ankstesnės statybos būstai – 1,9 procento, iš jų butai vieno ir dviejų butų namuose – 6,3 procento, daugiabučiuose namuose – 0,7 procento.

Parengė Rasa Penelienė
2014-12-23
NEMOKAMAI APRŪPINS RŪŠIAVIMO KONTEINERIAIS. Pagal susitarimą su Biržų rajono savivaldybe VšĮ „Žaliasis taškas“ įmones, švietimo įstaigas, organizacijas, bendruomenes ir kitus juridinius asmenis patalpų viduje turi aprūpinti rūšiavimo konteineriais nemokamai.
Norinčius gauti rūšiavimo konteinerius prašoma informuoti savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Vytautą Zurbą, tel. 42 114, 8615 15 469, el. p. ekologas@birzai.lt.

SKIEPAI. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (toliau - Centras) primena, kad Panevėžio apskričiai 2014 - 2015 metų gripo sezonui skirta 9318 sezoninio gripo vakcinos dozių, kurios naudojamos rizikos grupių asmenims skiepyti. Centro duomenimis, iki gruodžio mėnesio jau yra sunaudota daugiau nei 74 proc. sezoninio gripo vakcinos dozių (6974).
Patariama skiepijimosi neatidėlioti, nes po skiepų imunitetas susidaro po 2 savaičių, o didžiausias antikūnų kiekis - 4-6 savaitę po injekcijos. Visi, norintys pasiskiepyti nuo sezoninio gripo, turi kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis didėja.

ASFALTUOS, KAI BUS TAM PINIGŲ. Biržų rajono savivaldybė kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio Rinkuškiai−Juostaviečiai−Nemunėlio Radviliškis asfaltavimo.
Lietuvos automobilių kelių direkcija informavo, kad šiuo metu Lietuvoje ekonomiškai tikslinga asfaltuoti apie 2000 km žvyrkelių, tačiau patenkinti tokį poreikį nėra nei finansinių, nei juridinių galimybių.
Tikintis, kad 2014−2020 m. ES finansinė parama nebus mažesnė kaip 2007−2013 m. bei pagerės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas, šiuo metu pagal finansines galimybes atnujinami anksčiau parengti projektai ir rengiami nauji žvyrkelių, kuriuose vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra ne mažesnis nei 300 automobilių.
2013 m. duomenimis, vidutinis eismo intensyvumas neasfaltuotame kelio Rinkuškiai−Juostaviečiai−Nemunėlio Radviliškis ruože nuo 4,5 iki 7,0 km yra 196 automobiliai, ruože nuo 7,0 iki 11,7 km – 224 automobiliai, o ruože nuo 13,2 iki 19,7 km – 169 automobiliai per parą. Dėl šios priežasties tik pagerėjus Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimui galėtų būti svarstomos galimybės asfaltuoti kelio Rinkuškiai−Juostaviečiai−Nemunėlio Radviliškis ruožus nuo 4,5 km iki 11,7 km ir nuo 13,2 km iki 19,7 km.

Parengė Rasa Penelienė
2014-12-16


Naujienos

Etikos komisijos pirmininkas atsiprašė

Neetiškai posėdyje kalbėjusiam Biržų rajono savivaldybės Etikos komisijos vadovui tenka apmąstyti ir įvertinti savo elgesį.

Biržuose – architektės viešnagė

Biržų mero Valdemaro Valkiūno asmenišku kvietimu mieste lankėsi architektė - paveldotvarkininkė Jurga Silvija Večerskytė - Šimeliūnė. Jos darbai puošia Lietuvą.

Astravo gatvės „kodas“

Astravas yra Biržų miesto dalis. Joje yra istorinis Petro Variakojo namas, kuriame dabar gyvena dvylika šeimų. Apie daugiabučiu virtusį baltą mūrą būtų galima pasakyti: nei jis mieste, nei kaime, nei soduose, nei gatvėje.

Pašauktas tarnauti Dievui ir žmonėms

Šios dienos „Šiaurės rytų“ svečiai - Klaipėdos universiteto evangeliškos teologijos bakalauras, Biržų, Alkiškių (Akmenės rajonas) ir Žeimelio (Pakruojo rajonas) evangelikų liuteronų parapijų klebonas, birželio 29-ąją, per Petrines, 31-ąjį gimtadienį švęsiantis Juozas Mišeikis ir 7-eriais metais jaunesnė jo žmona Aušra Mišeikienė. Pokalbis sukosi apie kunigystę, jaunimo auklėjimą, pareigą ir šeimą.

Seniausias raginis dirbinys Rytų Pabaltijyje - iš Nemunėlio Radviliškio

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje tyrinėjant paleolito laikotarpio gyvenvietę aptikti unikalūs dirbiniai.

Kunigas Salvijus Pranskūnas: „Biržiečius mylėjau, o jie mylėjo mane…“

Birželio 24 d. tikintieji švenčia Šv. Jono Krikštytojo gimtadienį. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šie tituliniai atlaidai buvo atkelti į sekmadienį. Pilnutėlėje bažnyčioje iškilmingas Sumos šv. Mišias aukojo Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas Salvijus Pranskūnas.

Vilniaus universiteto bibliotekos diena Biržuose

Praeitą savaitę Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje viešėjo svečiai iš Vilniaus universiteto bibliotekos. Jie bibliotekininkams ir miesto visuomenei pristatė unikalią projekto „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“, skirto Etnografinių regionų metams, parodą. Parodos atidarymo metu sostinės bibliotekininkai bei Biržų muziejaus atstovė skaitė pranešimus.

Mirties sparnas skaudžiai kliudė Pačeriaukštę

Antroji savižudybė
Šiurpi žinia apskriejo Pačeriaukštės kaimą. Sekmadienio vakare, apie 20 val., rastas 57 metų vyro kūnas. Kakle – kilpos žymė, vadinamoji stranguliacinė vaga.

„BMW“ ekipažo narių ruošėsi ieškoti ir narai

Praėjusios savaitės naktį iš penktadienio į šeštadienį Biržų gatvėmis lakstė automobilis „BMW“. Pasak miesto gyventojų, jį gainiojo ir stabdyti bandė policijos pareigūnai.

Įsisiurbusi dėlė vos nepražudė moters

Į laidotuvių apeigas besiruošusi biržietė pati buvo atsidūrusi ant mirties ir gyvybės ribos.

Rajone

Teisme – apie Biržų turgavietės nuomos peripetijas

Panevėžio miesto apylinkės teismas paskelbė nuosprendį byloje, kurioje nagrinėti piktnaudžiavimo tarnyba ir kyšininkavimo atvejai.

Kolegijos posėdis: didesnis tempas, mažiau išvedžiojimų

Praėjusį antradienį vykusiame Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje nuomonių takoskyra tarp valdančiųjų ir opozicijos atstovų tapo dar ryškesnė.

Teoriškai - gatvė, praktiškai – marazmas

Biržų rajono savivaldybėje kai kas bando įtikėti, kad viena miesto gatvė yra tik… teorija.

Pabiržėje - kunigo fotografijų paroda

Šeštadienį Pabiržės parapijos klebonas kun. Vytautas Dagelis atidarė savo fotografijų parodą Šv. Luko galerijoje. Lankytojų dėmesiui pateikiama 20 fotografijų, kuriose Pabiržės, Biržų, Kintų, kitų vietovių vaizdai ir žmonės.

Komentarai

„Užsisėdo“ ant papildų

 
Paprastai sakoma, kad tėvai visus vaikus myli vienodai. Katrą pirštą pjausi, tą skaudės. Analogiškai sakoma, kad valstybei visi verslai turi rūpėti vienodai.

Padidinti mokesčiai už šildymą Prezidento našlės rezidencijos nepalies, arba svarbiausia žmogus

Seimas neseniai balsuodamas patvirtino du teisinius reglamentavimus. PVM mokestis už šildymą ir karštą vandenį daugiabučiuose bus padidintas iki 21 proc. nuo liepos 1 d., o Prezidento našlė (našlys) turės mokesčių mokėtojų finansuojamą rezidenciją. Socialdemokratai tesi pažadus – „svarbiausia žmogus“. Tik kuris?

Kai atrodo, kad nieko nevyksta...

Egzistuoja itin reikšmingi, keičiantys, nuspalvinantys šeimos gyvenimą etapai: santuoka, pirmojo, antrojo ir t. t. vaiko gimimas, darželis, mokykla, šeimos augintinis, tėvų karjeros pokyčiai, pirmoji šeimos kelionė ir pan.

Politikų tribūna

Pedofilai – jėga. Ne tik Lietuvoje

 
Lietuvoje galėtų įsiplieksti dar vienas pedofilijos skandalas. Jeigu neatsiras jėgų, kurios suinteresuotos ir turi pakankamai galių jį neutralizuoti, užtildyti.

Seimas įteisino Šiaurės Lietuvos karstinio regiono specialų statusą


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 719 buvo patvirtinta Tikslinė programa požeminiam vandeniui nuo užteršimo apsaugoti ir ekologiškai švariai žemdirbystei plėtoti intensyvaus karsto zonoje (dar vadinama „Tatulos programa“), kuri turėjo užtikrinti Aplinkos apsaugos reikalavimų ūkinei veiklai Šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemėse aprašo įgyvendinimą, tačiau pastarasis Vyriausybės nutarimas nuo 2006 m. neteko galios.

Piliečių balsas

Gangsteriai ir filantropai

Prieš 50 metų Lietuvos kino teatruose buvo demonstruojamas kino filmas „Gangsteriai ir filantropai“. Grupelė vagišių, susibūrusių į gaują N mieste, savinasi gyventojų turtą.

Verslas

Vaistinė „Prie Apaščios“ baigia veiklą

Birželio 30 dieną bus uždaroma Nijolės Zaikauskienės vaistinė „Prie Apaščios“, veikusi Biržuose, J. Basanavičiaus gatvės 16 name. Tai yra paskutinioji Biržų verslininkams priklausiusi vaistų pardavimo įmonė.

Į apžvalgos bokštą šią vasarą įlipti neteks

Iki birželio mėnesio pradžios turėjo būti baigti Biržų regioninio parko apžvalgos bokšto statybos darbai.

Lietuviai maistui išleidžia mažiausiai Baltijos šalyse

Lyginant Baltijos šalių namų ūkių išlaidas maistui, mažiausiai šiam poreikiui išlaidų skiria lietuviai.

Kaimo naujienos

Šlapios Joninės Vabalninke

Joninių šventės vabalninkiečiai laukia visada. Tai vienintelė metų šventė, kurioje galima linksmintis, išeiti su visa šeima, draugais. Šventė vyksta miesto parke, kuris kasmet gražėja.

Sėkmės projektai rajono kaimų bendruomenėse

Kaimo bendruomenės valstybės paramai gauti 2015 metais teikė projektus, susijusius su verslumu, bendruomeniškumo skatinimu ir viešųjų erdvių sutvarkymu.

Piešiniais dovanoja gerumą ir ramybę

Aštuoniolikmetės Marijos aplanke – pluoštas paveikslų. Kruopščiai ir preciziškai atlikti jie panašūs į juodai baltas nuotraukas.

Nusikaltimai ir nelaimės

Šventėje sumuštas nepilnametis

Biržų rajono policijos komisariatas aiškinasi per Jonines įvykdyto nusikaltimo aplinkybes.

Reidas Lietuvos - Latvijos pasienyje

Birželio 17 d. Biržų rajone, Lietuvos-Latvijos pasienyje, vykdytas bendras migracijos, policijos ir pasieniečių reidas.

Demaskuota Biržų policijai melavusi mergina

Biržų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl melagingo pranešimo.

Šiurpi mirtis ištiko besiruošiant ūkyje

Sekmadienį, apie 16 valandą, gelbėtojai ir medikai skubėjo į Širvėnos seniūnijos Skamarakų kaimą.

Sveikata

Biržuose – jogos mokytojas iš Indijos

Birželio 16-18 dienomis Biržuose viešės jogos ir meditacijos mokytojas Svamis Jaataveda iš Indijos.

Kas pasirūpins Tavimi, moterie?

Ne visiška tiesa, kad tavo sveikata – tavo pačios rankose. Kartais jos būna per silpnos padėti susirgusiam savo kūnui. Tuomet, be medikų, labai svarbi ir reikalinga turėjusių panašius potyrius asmenų pagalba.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų higieninė būklė

Vadovaudamasis teisės aktais Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyrius kasmet atlieka Biržų rajone veiklą vykdančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

Kultūra ir bendruomenė

Lietingas oras – ne priežastis nešvęsti Joninių

Ilgiausią metų dieną prakiuręs dangus - jokia staigmena. Šiemet išimties nebuvo, ir visą birželio 23-iąją su retomis pertraukomis iš dangaus krito vandens lašai. Tačiau bjaurokas oras yra menka priežastis nešvęsti Joninių, ir biržiečiai tą įrodė.

Jaunimas išvyko į „lobio paieškas“

Šiandien anksti ryte 85 jauni žmonės iš Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Medeikių, Pabiržės išvyko į Alytų dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose 2015. Jaunuolių amžius – nuo 14 iki 19 metų.

Joninės trečiadienį: kaip įdomiai jas paminėti?

Ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventė – Joninės - ypač mėgstama ir kasmet smagiai švenčiama visoje Lietuvoje. Šiemet ji bus švenčiama savaitės viduryje, iš antradienio į trečiadienį.

Švietimas

Iš stovyklos - pasipuošę šypsenomis ir medaliais

Vasara - įvairiausių galimybių metas. Vieniems tai – laikas, kada gali padirbėti, kitiems - gera galimybė atsipalaiduoti, pabendrauti su aplinkiniais, susirasti naujų draugų.

„Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės - skaitykit!“

Skaitymas – viena iš reikšmingiausių žmogaus gyvenimo ir veiklos sričių. Knygų skaitymas yra ugdymo veiksnys.

Sportas

Lietuvos čempionate iškovojo bronzos medalį

Birželio 25 dieną Vilniaus Vingio parke esančiame stadione vyko Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės. Į jas susirinko visi geriausi šalies lengvaatlečiai, gimę 2000 metais ir vėliau.

Pergalė neiškovota, tačiau rungtynės nepralaimėtos

Biržų stadione futbolo varžybos baigėsi lygiosiomis.

Trečioji vieta traukė lyg magnetas

Birželio 14 d. jaunieji Biržų sporto mokyklos dziudistai buvo nuvykę į Elektrėnus, kur dalyvavo Tarptautiniame dziudo turnyre „Vaikų pasaulis-2015“.

Svetainė

Nori būti laimingas? Tai būk!

Kartais būna, kad svarbius dalykus užtinki visai netyčia. Taip nutiko ir šį kartą. Gyvenimo nelepinta devyniasdešimtmetė atskleidė laimės receptą.

„Pataisykit laikrodį, kad laikas taip greitai nelėktų“

Laikas yra vienintelis dalykas, kurio mums visada trūko, trūksta ir trūks. Bepigu buvo laiką skaičiuoti mūsų protėviams – jei saulė kepina viršugalvį, tai dienos vidurys, arba pusiaudienis. O priartėjusi prie horizonto saulė reikšdavo arba ankstų rytą, arba atvirkščiai – vakarą.

„Esu biržėnas...“

Kovo 18-ąją 75-metį švęsiančio semiotiko, literatūros kritiko, profesoriaus Kęstučio Nastopkos pokalbis su žurnalistu Algirdu Butkevičiumi.

AfišaAfiša

  

Afiša

 
0.800507